Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия подготовила Заключение на проект постановления Правительства Республики Ингушетия «О внесении изменений в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2019 – 2024 гг.».

Заключение на проект постановления размещено в разделе «Деятельность»: http://kspri.ru/deyatelnost/ekspertno-analiticheskaya/324-zaklyuchenie-na-proekt-postanovleniya-pravitelstva-respubliki-ingushetiya-o-vnesenii-izmenenij-v-respublikanskuyu-adresnuyu-programmu-pereselenie-grazhdan-iz-avarijnogo-zhilishchnogo-fonda-respubliki-ingushetiya-v-2019-2024-gg-3